גלרית אומן (סדנת הדפס)

ייצוב ושימור מבנה תוך התאמתו למבנה גלריית אומן. המקום יהווה חלל יצירה לאומני הדפס ולעשיה אומנותית וכגלריה. במבנה שוכן בחצר ציורית מהתקופה העותמאנית.  שטח כ- 150 מ״ר , המבנה נמסר בהצלחה! 

על הפרוייקט

עבודות פנים: שיקום בטונים וברזל חלוד בתקרות המבנה כולל חיזוק, הסרת טיח מקירות האבן בכלים עדינים וחישוף האבן, הסרת כיחול צמנטי וכיחול מחדש ע״ב סיד, טיפול בסדקים,  , ריצוף במרצפות 20/20 ס״מ, התקנת חלונות ודלתות עץ ע״פ מפרט שימור, מערכות מים, חשמל, תברואה חדשות, עבודות גמר ונגישות המבנה.      

עבודות חוץ: טיפול באבנים בלויות בהיקף החומה, חפירות גישוש, כיחול מישקים בחומה, השלמת חוסר באבן וייצוב אבני בניה לא יציבות, טיפול בסדיקה בחומה היקפית, ריצוף החצר באבן טבעית, פרולגה חדשה בחצר, מערכות תאורה, חשמל חדשות, עב׳ גמר ונגישות

מזמין העבודה: החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע. 
אדריכלות: א.אדריכלים
שנת מסירה: 2020

גלריית תמונות