בניית גן ילדים דו כיתתי

בניית גן ילדים דו כיתתי ביישוב קרית יערים.


על הפרוייקט

העבודות כללו: שלד, איטום, גמר ופיתוח מושלם עד מסירה למזמין בהצלחה. המבנה נבנה בהתאם לדרישות משרד החינוך והמועצה.
מזמין העבודה: המועצה המקומית קרית יערים. 
שנת מסירה: 2017

גלריית תמונות