שימור מבנה דוד המלך 20 ירושלים

מטרת הפרויקט העברת חלק ממשרדי משרד המשפטים למבנה אבן בן 4 קומות המיועד לשימור. ביצענו עבודות לשימור האבן בחזיתות, שימור קירות פנים המבנה, חלונות ודלתות.
ביצענו חלוקות חדשות בחדרים, הכל ברמת גימור הגבוהה ביותר למשרדים.
המבנה נמסר בהצלחה.

על הפרוייקט

הבניין הוקם בשנות ה-30 של המאה ה-20 והוא מיועד לשימור. במקור, המבנה תוכנן כמבנה דירות, הוסב לבניין משרדים ושימש את משרד הבריאות עד שנת 2012.
לצורך כניסת אגף הרכש והמכרזים במשרד המשפטים למבנה הוכנה פרוגרמה והמבנה תוכנן והותאם לצורכי המשרד.  במבנה מרתף שירות וכן עוד ארבע קומות, בשטח טיפוסי של כ-300 מ"ר כל אחת. לצורך התאמת המבנה לצורכי המשרד נעשה חיזוק קונסטרוקטיבי, חודש הגג ושומרו אלמנטים מקוריים כגון דלתות, מעקות ומדרגות.
כמו כן, הותקנו בבניין מערכות אלקטרו-מכניות מודרניות ונעשו עבודות גמר מלאות כדי לאפשר שימוש מודרני במבנה.
במהלך הביצוע התגלו ממצאים שהצריכו היערכות מחודשת של המתכננים ושל הקבלן המבצע, כגון מאגר מים בשטח של כ-50% מקומת הקרקע.


מזמין העבודה: מנהל הדיור הממשלתי עבור משרד המשפטים
אדריכלות: תפנית תכנון ובינוי ערים בע"מ
שנת מסירה: 2016

גלריית תמונות